Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο δυτικά της Κύπρου κινείται σταδιακά νοτιοανατολικά και θα επηρεάζει την περιοχή μέχρι και τη Δευτέρα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ.