Τη δική του παραίτηση, ετοιμάζει και ο Λεόντιος. Όχι από το ΣΔΚ, αλλά από την επιτροπή διαιτησίας!