Με το γνωστό επιβλητικό του ύφος, ο Γιάννος Χρυσοστόμου.