Στο πλαίσιο του αυστηρού ελέγχου που διενεργείται στην Κυπριακή Δημοκρατία υπό το φώς της νέα μετάλλαξης Όμικρον, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει πως μετά από την αλληλούχιση δειγμάτων θετικών κρουσμάτων που έγιναν από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και το εργαστήριο NIPD καθώς και μετά από ενδελεχή ανάλυση των δεδομένων από το Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, εντοπίστηκαν 28 νέα περιστατικά με τη παραλλαγή Όμικρον.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας τα θετικά κρούσματα που ταυτοποιήθηκαν με την παραλλαγή Όμικρον αφορούν:
Οκτώ θετικά κρούσματα ταυτοποιήθηκαν ως Όμικρον από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.
Αφορούν πρωτογενείς και δευτερογενείς επαφές των 5 πρώτων κρουσμάτων Όμικρον που ταυτοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και σχετίζονται με ιστορικό ταξιδιού. Τα 5 περιστατικά αφορούν μαθητές που είχαν πάει στη συγκεκριμένη εκδρομή και τα υπόλοιπα 3 περιστατικά αφορούν άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Όλα τα πιο πάνω θετικά δείγματα είχαν χαρακτηριστεί ως «πιθανά Όμικρον» από την προηγούμενη Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου και τους είχαν δοθεί συστάσεις για κρατική καραντίνα.
20 θετικά δείγματα ταυτοποιήθηκαν ως Όμικρον από το Εργαστήριο NIPD και το Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου:
Τα 12 περιστατικά αφορούν πρωτογενείς και δευτερογενείς επαφές των 5 πρώτων κρουσμάτων Όμικρον που ταυτοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και σχετίζονται με ιστορικό ταξιδιού. Τα 5 περιστατικά αφορούν μαθητές, ένα περιστατικό αφορά καθηγητή που είχαν πάει στη συγκεκριμένη εκδρομή και τα υπόλοιπα 6 περιστατικά αφορούν άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
Όλα τα πιο πάνω κρούσματα είχαν χαρακτηριστεί ως «πιθανά Όμικρον» από την προηγούμενη Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου και τους είχαν δοθεί συστάσεις για κρατική καραντίνα.
Τα υπόλοιπα 8 θετικά δείγματα αφορούν περιστατικά με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού.