Πικρή αλήθεια για τον πρόεδρο της ΚΟΠ. Πληρώνει αυτός και η Εθνική τις επαναλαμβανόμενες λάθος αποφάσεις.