Καμία απολύτως αντίθετη άποψη, δεν ακούστηκε στη συνεδρία της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΟΠ.
Όλοι ενέκριναν και ενίσχυσαν μάλιστα την εισήγηση του προέδρου Γιώργου Κούμα, για να προχωρήσει ο Μίλοραντ Μάζιτς στην ανανέωση της διαιτησίας.
Ακουστήκαν μάλιστα και φωνές σε βάρος διαιτητών οι οποίοι έχουν «καβαλήσει (όπως λέχθηκε) το καλάμι» και πρέπει να λάβουν το μήνυμα, ότι η διαιτησία δεν ανήκει σε αυτούς αλλά στο ποδόσφαιρο.