Τη δική του απάντηση, σε όσους σχολιάζουν όχι μόνο αρνητικά αλλά με ακραίες αντιδράσεις-τοποθετήσεις, έδωσε ο «Μάλε» στην έναρξη της εκπομπής.
Είπε χαρακτηριστικά:
«Αλλό πόσα χρόνια θα ζήσουμε, τις απόψεις μου για το ποδόσφαιρο θα τις λέω, όπως τις λέω. Αν είναι δυνατόν, να πεθάνουμε για κάποιους που δεν θέλουν να ακούσουν τις απόψεις μου και τους λέω για να το ξέρουν, ότι ο Μαλέκος δεν θα πεθάνει αλλά θα ζήσει χρόνια πολλά και να μην φοβούνται».