Ο πρόεδρος της Ανόρθωσης και ο πρόεδρος του ΚΟΑ στην εκδήλωση.