Με τα υφιστάμενα δεδομένα, είναι περισσότερες οι πιθανότητες το μέλλον του Ισπανού να είναι μακριά από την Ανόρθωση.