Ο ΚΟΑ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, στην οποία εξέφρασε την άποψη ότι όλα τα πρωταθλήματα των ετών 2022, 2023 και 2024 της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΣΚΟΚ) θα πρέπει να θεωρηθούν άκυρα:
«Αναφορικά με ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, ημερομηνίας 25/04/2024, στην οποία τονίζεται πως «άποψη της Επιτροπής είναι ότι όλα τα πρωταθλήματα των ετών 2022, 2023 και 2024 της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΣΚΟΚ) είναι άκυρα», ο ΚΟΑ επιθυμεί να γνωστοποιήσει ότι θα τοποθετηθεί, αφού ενημερωθεί άμεσα από την Επιτροπή Δεοντολογίας για το σκεπτικό της ανακοίνωσης».