Σημειώστε την πληροφορία. Ότι θα προκύψουν (σύντομα) ενδιαφέρουσες εξελίξεις για το μέλλον του ΓΣΠ.