Από τη στιγμή που δεν πληρώθηκαν οι δόσεις (όπως συμφωνήθηκε) τότε το χρέος για το «Αντώνης Παπαδόπουλος» ανέρχεται στα 1.9 εκατομμύρια ευρώ από το 1,1 εκατομμύρια που ήταν όταν έγινε ο διακανονισμός.
Το ομολόγησε δημόσια ο Ανδρέας Σάντης…