Στις 17 Αυγούστου 2021 είχε ανακοινωθεί η απόκτηση του Ζαχαρίου από την Ομόνοια, με συμβόλαιο τεσσάρων χρόνων.