Νεότερες πληροφορίες για το θέμα Μάριου Ηλία οδηγούν στην εκτίμηση ότι όλα μπορούν να συμβούν μέχρι και ανατροπή της αρχικής συμφωνίας.
Συγκεκριμένα, η ενημέρωση που έχουμε από την πλευρά του Εθνικού Άχνας λέει ότι δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί οι όροι της αρχικής συμφωνίας και μάλιστα λέγεται ότι από πλευράς Ομόνοιας προκύπτει διαφοροποίηση για τον τρόπο αποπληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού.
Αυτά από πλευράς Εθνικού Άχνας αναμένοντας βέβαια και την τελική θέση και αντίδραση της Ομόνοιας. Όσον αφορά το Μάριο Ηλία, είχε συμφωνήσει με την Ομόνοια και περιμένει τις εξελίξεις για να μάθει το δικό του μέλλον.