Τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης από τη διοίκηση της Ανόρθωσης και ίσως του γίνει πρόταση για να μείνει κοντά στην ομάδα από συγκεκριμένο πόστο.