Με τη σφραγίδα του Αλέξη Γαρπόζη, ο Οθέλλος Αθηένου είναι αγκαλιά με την επιστροφή στην ά κατηγορία.