Αν αναλύσει κάποιος τις αντιδράσεις στα ΜΚΔ καταλήγει στην άποψη, ότι ο Αβέρωφ θα πει «όχι» σε στήριξη Νίκου Χριστοδουλίδη.
Είναι τεράστια η αρνητική άποψη αυτών που ψήφισαν Αβέρωφ προς τον Χριστοδουλίδη.