Δεν μπορεί να είναι διαφορετική η απόφαση για το Βέλγο προπονητή.