Ακόμα και αν κάποιος συμφωνεί ότι ο Βασίλης Δημητρίου (ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙ) είναι από τους καλύτερους διαιτητές, εντούτοις, υπάρχει πλέον ένα σκηνικό που είναι γεμάτο από αντίφαση, σε ότι έχει σχέση με το πως ο Μίλοραντ Μάζιτς αξιολογεί τους διαιτητές σε σύγκριση πάντα με τον Βασίλη.
Είναι όπως λέει κάποιος, τα λάθη του Βασίλη είναι διαφορετικά από των άλλων διαιτητών και ουσιαστικά δεν μετρούν για το Σέρβο.
Δεν εξηγείται αλλιώς, η διαφορετική αντιμετώπιση που τυγχάνει ο «ψηλός» ο οποίος σπάνια μένει εκτός αξιολόγησης σε αντίθεση με άλλους συναδφους του.