Ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύνδεσμος Παρατηρητών Διαιτητών με την οποία καταδικάζει τις ενέργειες που έγιναν στις εγκαταστάσεις της ΚΟΠ, του ΚΟΑ και του Συνδέσμου διαιτητών.
Η ανακοίνωση:
O ΣYNΔEΣMOΣ ΠAPATHPHTΩN ΔIAITHΣIAΣ ΠOΔOΣΦAIPOY KATAΔIKAZEI TEΣ EΓKΛHMATIKEΣ ENEPΓEIEΣ AΓNΩΣTΩN ΣE BAPOΣ TΩN KTIPIAKΩN EΓKATAΣTAΣEΩN TOY KOA THΣ KOΠ KAI TOY ΣYNΔEΣMOY ΔIAITHTΩN.TETOIEΣ ENEPΓEIEΣ MAΣ ΠAIPNOYN APKETA XPONIA ΠIΣΩ KAI EIMAΣTE BEBAIOI OTI H AΣTYNOMIA ΘA ΠPAΞEI TA ΔEONTA ΓIA NA ΣYΛΛHΦΘOYN OI BANΔAΛOI KAI NA OΔHΓHΘOYN ENΩΠION THΣ ΔIKAIOΣYNHΣ