Αυτός ήταν ο ρόλος των διεθνών μας στον αγώνα με την Κροατία. Πικρή μεν αλλά αληθινή διαπίστωση.