Ο φίλος της Πάφου που ξεχώρισε με την παρουσία και την εμφάνιση του…