Έτσι αποκαλούν τον Πάτερ Ανδρέα οι Ανορθωσιάτες. Η εισφορά του (2 χιλιάδες ευρώ) σε αυτή τη δύσκολη εποχή είναι όντως σπουδαία κίνηση εκ μέρους του.