Ενημέρωση από την Ομόνοια:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε πως θα παραχωρηθούν υποτροφίες για δωρεάν συμμετοχή δύο βδομάδων στο Summer & Football Camp που διοργανώνει η Ακαδημία μας, σε παιδάκια των οποίων οι γονείς είναι λήπτες ΕΕΕ και σε πολύτεκνες οικογένειες.

Η προσφορά των υποτροφιών κατέστη εφικτή με τη συμβολή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και φίλων και συνεργατών μας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Η συμμετοχή τους σε αυτήν την ενέργεια τους τιμά ιδιαίτερα. Θα αναφερθούμε ονομαστικά στους φίλους και συνεργάτες που συμμετέχουν σε μεταγενέστερη ανάρτησή μας.

Διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος

Η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για τις δωρεάν υποτροφίες είναι απλή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], επισυνάπτοντας τα σχετικά αποδειχτικά έγγραφα.

Η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται στις 10 Ιουνίου 2024 και ακολούθως θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Πώς λαμβάνονται οι δωρεάν υποτροφίες

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, δικαιούχοι των δωρεάν υποτροφιών για το Summer & Football Camp της Ακαδημίας μας είναι παιδάκια των οποίων οι γονείς είναι λήπτες ΕΕΕ και πολύτεκνες οικογένειες.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων από ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέσαμε υπερβαίνουν τον αριθμό των δωρεάν υποτροφιών που μπορούμε να παραχωρήσουμε, τότε θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ώστε να προκύψουν τα παιδάκια που θα συμμετάσχουν για δύο βδομάδες, με δωρεάν υποτροφία, στο Summer & Football Camp της Ακαδημίας.

Βρείτε εδώ όλες τις πληροφορίες για το Summer & Football Camp:https://shorturl.at/mwAHK

Μένουν ακόμα λίγες θέσεις για συμμετοχή!