Θύμισε την ομάδα που θέλει ο κόσμος του και προκρίθηκε ο Απόλλωνας.