Δείτε φωτογραφίες μέσα από την σελίδα του Κεραυνού, ή πιο σωστά τις εικόνες-ντροπής στο «Τ.Παπαδόπουλος-Ελευθερία»…