Σε όλες τις δύσκολες φάσεις που βίωσε η Νέα Σαλαμίνα, τα κατάφερε με τη σφραγίδα του Γιάννου Χρυσοστόμου.
Ένας πρόεδρος ο οποίος όχι απλά ξέρει να ελίσσεται, παρά μόνο ξέρει να οργανώνεται σχεδόν άριστα επί οικονομικών θεμάτων.