Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό (ακόμα) για την επόμενη μέρα στην ομάδα κει εννοείται για το διοικητικό και ιδιοκτησιακό.
Ο Σοφοκλέους παρακολουθεί με τη σειρά του τις εξελίξεις και περιμένει.