Μπαίνει σε περίοδο σημαντικών συμφωνιών ο Πρόδρομος. Έτοιμος για υπογραφές που αφορούν μεταγραφές, αποδεσμεύσεις και σημαντικές συμφωνίες για την οικονομική ενίσχυση.