Περίπου στις 200 χιλιάδες ευρώ πρέπει να καταβάλει η κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα, για να πείσει τον Κίκη Φιλίππου να παραχωρήσει το Μάριο Ηλία.