«Ανανεώσεων συνέχεια για την ομάδα μας με τον Χάρη Μούζουρο.
Ο Χάρης συνεχίζει μαζί μας για 3 συνεχόμενη χρονιά και είναι ένας εκ τον αρχηγών της ομάδας μας.
Να του ευχηθούμε να έχει μια παραγωγική χρονιά !!»