Νεότερες μας πληροφορίες μας, αναφέρουν ότι θα καταφέρουν (στην Ανόρθωση) με πολύ μεγάλες θυσίες να πληρώσουν τα χρήματα που απαιτούνται για να μην έχει επιπτώσεις στα κριτήρια.
Το μεγάλο χρηματικό ποσό θα βρεθεί τόσο με την στήριξη του Χρίστου Πουλλαίδη, όσο και με άλλες οικονομικές πηγές.
Το μεγάλο στοίχημα, είναι να αρχίσει «καθαρή» η ομάδα τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν και θα το καταφέρει, έστω αν χρειαστεί να περάσει ψηλά και δύσκολα εμπόδια.