Όπως ο Δημήτρης, συνέχισε την ιστορία του πατέρα του Παύλου Γιαννακόπουλου, έτσι και ο μικρός Παύλος Γιαννακόπουλος, θα συνεχίσει σε λίγα χρόνια την ιστορία του πατέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.