Θέμα διαδικαστικό, λόγω συμβολαίου η ανακοίνωση για την αποχώρηση του Σουηδού από την Ομόνοια.