Μη υλοποιώντας το στόχο της ανόδου, η παρουσία του Πάμπου στον Ολυμπιακό χαρακτηρίζεται πλήρως αποτυχημένη.