Για σκοπούς των Δημοτικών Εκλογών θα λειτουργήσουν ειδικά εκλογικά κέντρα τα οποία έχουν καθορισθεί για να ψηφίσουν οι πρόσφυγες εκλογείς των ημικατεχόμενων Δημοτικών Διαμερισμάτων Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς, Δερύνειας, Άχνας και Αχερίτου, σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών.

Συγκεκριμένα ειδικά εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν ως ακολούθως:

Ημικατεχόμενο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας 

Στη Λευκωσία θα λειτουργήσουν κέντρα στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄, Κέντρο Α΄, Δημοτικό Σχολείο Περνέρα , Κέντρο Β΄, Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου , Κέντρο Γ΄, Γυμνάσιο Ανθουπόλεως, Κέντρο Δ΄, Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας, Κέντρο Ε΄και στο Λύκειο Λατσιών, Κέντρο ΣΤ΄

Θα λειτουργήσουν επίσης κέντρα στη Λεμεσό στο Τσίρειο Γυμνάσιο, Κέντρο Α΄, στη Λάρνακα στο Λύκειο Βεργίνας, Κέντρο Α΄και στην Πάφο στο Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄

Ημικατεχόμενο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Δομετίου

Στη Λευκωσία θα λειτουργήσουν κέντρα στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄, Κέντρο Α΄και στο Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού, Κέντρο Β’.  Στη Λεμεσό θα λειτουργήσει κέντρο στην Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, Κέντρο Α΄και στην Πάφο στο Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α’.

Ημικατεχόμενο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγλαντζιάς

Θα λειτουργήσει κέντρο στη Λευκωσία στο Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Πλατύ, Κέντρο Τ΄

Ημικατεχόμενο Δημοτικό Διαμέρισμα Δερύνειας

Θα λειτουργήσουν κέντρα στη Λευκωσία στο Λύκειο Ακροπόλεως, Κέντρο Α΄, στη Λεμεσό στο Τσίρειο Γυμνάσιο, Κέντρο Α΄, στην Αμμόχωστο στο Γυμνάσιο Δερύνειας, Κέντρα Κ΄, Λ΄, στη Λάρνακα στο Λύκειο Βεργίνας, Κέντρο Α΄και στην Πάφο Λύκειο Α΄ Πάφου, Κέντρο Α΄

Ημικατεχόμενο Δημοτικό Διαμέρισμα Άχνας

Θα λειτουργήσουν κέντρα στην Λευκωσία στο Λύκειο Ακροπόλεως, Κέντρο Α’, στη Λεμεσό στο Λανίτειο Λύκειο (Κρατ. Ινστιτ. Επιμόρφωσης), Κέντρο Α’, στην Αμμόχωστο στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Άχνας, Κέντρα Ε΄, ΣΤ’, στη Λάρνακα στο Γυμνάσιο Δρόσιας, Κέντρα Α΄, Β’ και στην Πάφο στο Λύκειο Α΄ Πάφος, Κέντρο Α’.

Ημικατεχόμενο Δημοτικό Διαμέρισμα Αχερίτου

Θα λειτουργήσουν κέντρα στη Λευκωσία στο Λύκειο Ακροπόλεως, Κέντρο Α’, στη Λεμεσό στο Λανίτειο Λύκειο (Κρατ. Ινστιτ. Επιμόρφωσης), Κέντρο Α’, στην Αμμόχωστο στο Δημοτικό Σχολείο Αχερίτου, Κέντρα Δ΄, Ε’, στη Λάρνακα στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Κέντρο Α’ και στην Πάφο στο Λύκειο Α΄ Πάφος, Κέντρο Α’.

Τονίζεται ότι οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν και για τον Δήμο / Δημοτικό Διαμέρισμα / Κοινότητα που διαμένουν.

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στις Επαρχιακές Διοικήσεις, οι οποίες θα είναι ανοικτές και την ημέρα των εκλογών για εξυπηρέτησή τους, αναφέρεται.

Πηγή: KΥΠE