Την τροποποίηση του Σχεδίου Επιδόματος Ενοικίου θα μελετήσει το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για την καταβολή επιδόματος ενοικίου σε διπλωμάτη.

«Μετά από σχετική ανώνυμη καταγγελία και κατόπιν διερεύνησης του θέματος από την Αστυνομία, το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, 2022 ότι η Νομική Υπηρεσία γνωμάτευσε πως δεν στοιχειοθετείται η διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος από οποιονδήποτε πρόσωπο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργειου.

«Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα πιθανών πειθαρχικών αδικημάτων, η τότε ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αποφάσισε όπως δεν προχωρήσει σε πειθαρχική έρευνα, δεδομένου ότι είχε προηγηθεί η διερεύνηση της εν λόγω καταγγελίας στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας, η οποία δεν στοιχειοθέτησε διάπραξη ποινικού αδικήματος για το θέμα», σημειώνεται.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι στις 08 Αυγούστου, 2023 ζητήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία επί επιπροσθέτων πτυχών του θέματος, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης του ποσού που έλαβε ο εν λόγω διπλωμάτης ως επίδομα ενοικίου, με τη Νομική Υπηρεσία να απαντά στις 24 Νοεμβρίου, 2023 αρνητικά.

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι δεν είχαν προκύψει οποιαδήποτε νέα στοιχεία, για να αιτιολογούν πειθαρχική έρευνα, αποφασίστηκε πως δεν υφίστατο λόγος που να δικαιολογεί απόκλιση από την προηγούμενη σχετική απόφαση», προστίθεται.

«Ωστόσο, προς αποφυγή τυχόν μελλοντικής παρερμηνείας ή/και εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε των κανονισμών του Σχεδίου Επιδόματος Ενοικίου, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αποφασίσει ότι θα προβεί, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, σε μελέτη για τροποποίηση του Σχεδίου, προκειμένου να καλυφθεί το οποιοδήποτε κενό στην ερμηνεία του εν λόγω Κανονισμού», αναφέρεται καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ