Η διοίκηση Ανδρέα Σάντη σε πλήρη Απαρτία, τον Φεβρουάριο του 2023. Φεύγει μετά από 14 μήνες  και αφήνει…πίσω της έλλειμμα το οποίο πλησιάζει τα 4.000.000 ευρώ!