Διατηρεί τις ελπίδες της η Δόξα με τη νίκη στο Δασάκι, θα προλάβει όμως το τρένο της παραμονής;