Δημοσιονομικό πλεόνασμα €918,7 εκ. σημείωσαν οι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης το 2023. 

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα τα αποτελέσματα για το έτος 2023, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2023, αναφέρει, καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης των €918,7 εκ. ή 3,1% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €23.036,4 εκ. ή 77,3% στο ΑΕΠ.

Έσοδα

Όπως αναφέρεται, τα συνολικά έσοδα, κατά το έτος 2023 αυξήθηκαν κατά €1.374,0 εκ. (+11,9%) και ανήλθαν στα €12.913,8 εκ. σε σύγκριση με €11.539,8 εκ. το έτος 2022.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €403,6 εκ. (+10,0%) και ανήλθαν στα €4.437,1 εκ. σε σύγκριση με €4.033,5 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €273,1 εκ. (+10,1%) και ανήλθαν στα €2.978,8 εκ. σε σύγκριση με €2.705,7 εκ. το 2022.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €451,7 εκ. (+14,5%) και ανήλθαν στα €3.573,7 εκ. σε σύγκριση με €3.122,0 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €340,7 εκ. (+11,7%) και ανήλθαν στα €3.264,9 εκ. σε σύγκριση με €2.924,2 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €56,8 εκ. (+22,3%) και ανήλθαν στα €311,2 εκ. σε σύγκριση με €254,4 εκ. το 2022.

Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €19,9 εκ. (+17,4%) και ανήλθε στα €134,1 εκ. σε σύγκριση με €114,2 εκ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €29,8 εκ. (+3,7%) και ανήλθαν στα €835,9 εκ. σε σύγκριση με €806,1 εκ. το 2022.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €71,5 εκ. (+25,1%) και ανήλθαν στα €356,9 εκ. σε σύγκριση με €285,4 εκ. το 2022.

Δαπάνες

Σύμφωνα πάντοτε με τα επίσημα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες, κατά το έτος 2023 αυξήθηκαν κατά €1.213,3 εκ. (+11,3%) και ανήλθαν στα €11.995,1 εκ. σε σύγκριση με €10.781,8 εκ. το 2022.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €408,0 εκ. (+12,8%) και ανήλθαν στα €3.587,2 εκ. σε σύγκριση με €3.179,2 εκ. το 2022.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €320,9 εκ. (+7,6%) και ανήλθαν στα €4.532,6 εκ. σε σύγκριση με €4.211,7 εκ. το 2022. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €174,9 εκ. (+26,9%) και ανήλθαν στα €824,8 εκ. σε σύγκριση με €649,9 εκ. το 2022.

Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο αυξήθηκε κατά €20,9 εκ. (+5,1%) και ανήλθε στα €431,5 εκ. σε σύγκριση με €410,6 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €24,3 εκ. (+17,4%) και ανήλθαν στα €163,6 εκ. σε σύγκριση με €139,3 εκ. το 2022.

Το σύνολο εξόδων κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €307,9 εκ. (+32,4%) και ανήλθε στα €1.258,4 εκ. (€1.037,8 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €220,6 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) σε σύγκριση με €950,5 εκ. (€728,7 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €221,8 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) το 2022.

Αντιθέτως, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €43,6 εκ. (-3,5%) και περιορίστηκε στα €1.197,0 εκ. σε σύγκριση με €1.240,6 εκ. το 2022, καταλήγει η Στατιστική.

Πηγή: KΥΠΕ