Όποιος προλάβει πλέον, για να πάρει την υπογραφή του Ανδρέα Κατσαντώνη!