Ο τιμωρημένος Ζάιρο, αφήνει μεγάλο επιθετικό κενό στο πλάνο του Καρσέδο.