Όταν διοργανώνεται ένα catering καλά κάνουμε ΟΛΟΙ να είμαστε προσεχτικοί για κάθε πιθανή παρενέργεια.