Η πορεία της οικονομίας και οι εξωγενείς κίνδυνοι λόγω του πολέμου, θα απασχολήσουν, μεταξύ άλλων, σύσκεψη της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής (ΣΟΕ), που έχει συγκαλέσει για αύριο Πέμπτη, ώρα 10 π.μ., στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, στη συνεδρία προσκλήθηκαν να παραστούν ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Κεντρική Τράπεζα, το Υφυπουργείο Τουρισμού, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.
Τη συνεδρία θα απασχολήσουν θέματα που άπτονται της πορείας της οικονομίας και οι εξωγενείς κίνδυνοι, που απορρέουν από τον συνεχιζόμενο πόλεμο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Παράλληλα, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, στην άσκηση αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής αλλά και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων σε σημαντικούς τομείς, που αναμένεται να συνεισφέρουν τόσο στην βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας.
Επίσης θα ανταλλαγούν απόψεις για τον φορολογικό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος φορολογίας, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο, δικαιότερο και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του κράτους.