Οκτώ κάλπες σε μια μέρα: Τι και πως θα ψηφίσουμε τον Ιούνιο…

Aντίστροφα άρχισε να μετρά ο χρόνος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την 9η Ιουνίου του 2024 και τις οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν μέσα σε μία μέρα. Οι Κύπριοι πολίτες την ίδια μέρα θα πάρουν στα χέρια τους μέχρι και έξι ψηφοδέλτια για τις ευρωεκλογές και τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο θα οδηγήσει την Κύπρο σε μια νέα εποχή καθώς πλέον τίθεται σε εφαρμογή η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, μέσα σε μία μέρα οι Κύπριοι πολίτες καλούνται να εκλέξουν:
1) Δημάρχους
2) Αντιδημάρχους
3) Δημοτικούς Συμβούλους
4) Κοινοτάρχες
5) Mέλη Κοινοτικών Συμβουλίων
6) Προέδρους Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης
7) Μέλη Σχολικών Εφορειών (για δημαρχούμενες περιοχές)
8)Μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών θα αξιοποιήσει συνολικά τέσσερις εκλογικούς καταλόγους: τον μόνιμο εκλογικό κατάλογο, τον ειδικό εκλογικό κατάλογο Κοινοτικών Εκλογέων για Εκλογές Ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον ειδικό εκλογικό κατάλογο Κοινοτικών Εκλογέων για Εκλογές Ανάδειξης Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον ειδικό εκλογικό κατάλογο Τουρκοκυπρίων για Εκλογές Ανάδειξης Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Τελευταία ημέρα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους για τις επερχόμενες εκλογές είναι η 2α Απριλίου 2024

Τι αλλάζει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Με την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα υπάρχουν συνολικά είκοσι Δήμοι: 18 νέοι Δήμοι από τη συνένωση 28 Δήμων και 63 Κοινοτήτων, αποτελούμενοι από δημοτικά διαμερίσματα και δύο υφιστάμενοι Δήμοι (Στροβόλου, Πάφου). Την ίδια ώρα γίνεται σύσταση 30 Συμπλεγμάτων Παροχής Υπηρεσιών, στα οποία θα ενταχθούν όλες οι κοινότητες. Οι κοινότητες θα εξακολουθούν να υφίστανται ως ξεχωριστά νομικά πρόσωπα και να εκλέγουν Κοινοτικά Συμβούλια.
Επιπλέον με την ενοποίηση υπηρεσιών υδατοπρομήθειας, αποχετεύσεων, οικιακών αποβλήτων, αδειοδότησης της ανάπτυξης, δημιουργούνται 5 νέοι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, σε κάθε Επαρχία της ελεύθερης Κύπρου.
Με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι Δήμοι αποκτούν διοικητική και οικονομική αυτονομία στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ ενισχύονται οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου και διαφάνειας. Αυξάνονται οι αρμοδιότητες και υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη στη λήψη αποφάσεων. Η Ένωση Δήμων μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διευρυμένες αρμοδιότητες (ίδρυση δημοτικής αστυνομίας, συντήρηση οδικού δικτύου, αρμοδιότητες σχολικών εφορειών από το 2029). Επιπλέον, η ετήσια κρατική χορηγία αυξάνεται κατά 62%, φθάνοντας τα 117εκ., στη βάση διευρυμένων κριτηρίων.

Εκλογή Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβουλίων
Οι Δήμαρχοι εκλέγονται σε ενιαία εκλογή από το σύνολο των εκλογέων του οικείου Δήμου, ενώ για κάθε δημοτικό διαμέρισμα (ή Δήμο, για τους Δήμους Στροβόλου και Πάφου), αντιστοιχεί ένας Αντιδήμαρχος. Με τον νέο σχέδιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα υπάρχουν συνολικά 93 Αντιδήμαρχοι.
Ο Αντιδήμαρχος εκλέγεται από τους εκλογείς εκάστου εκλογικού διαμερίσματος (ή από τους δημοτικούς συμβούλους για τους κατεχόμενους Δήμους). Ο Δήμαρχος δύναται να εκχωρεί αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους.
Όσον αφορά τους Δημοτικούς Συμβούλους, ο αριθμός αυτών κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων, από 16 μέχρι 30. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κάθε διαμερίσματος, κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων, με Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών που θα εκδοθεί μετά την οριστικοποίηση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου της 2ας Οκτωβρίου 2023. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται από τους εκλογείς κάθε εκλογικού διαμερίσματος.
Όσον αφορά τους κατεχόμενους Δήμους ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων κυμαίνεται, ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων, από 8 μέχρι 26.
Όσον αφορά τα Κοινοτικά Συμβούλια, στις 9 Ιουνίου 2024 θα εκλεχθούν συνολικά 285 Κοινοτάρχες και 1.834 μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων των ελεύθερων περιοχών. Για τις κατεχόμενες περιοχές θα εκλεχθούν συνολικά 139 Κοινοτάρχες και 556 μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων. Τα Συμβούλια των κατεχόμενων Κοινοτήτων αποτελούνται από τον Κοινοτάρχη και 4 Μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων.

Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης
Κάθε Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και από 16 μέλη, περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, 10 εκ των οποίων προέρχονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια και 6 από τα οικεία Κοινοτικά Συμβούλια.
Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τους εγγεγραμμένους εκλογείς της οικείας Επαρχίας. Τα μέλη των Συμβουλίων που προέρχονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια εκλέγονται με ψηφοφορία από γενική συνέλευση στην οποία εκπροσωπούνται οι οικείοι Δήμοι και τα μέλη που προέρχονται από τα οικεία Κοινοτικά Συμβούλια εκλέγονται με ψηφοφορία από γενική συνέλευση στην οποία εκπροσωπούνται οι οικείες Κοινότητες.

Μέλη Σχολικών Εφορειών
Οι εκλογές για τα μέλη Σχολικών Εφορειών διεξάγονται μόνο στις δημαρχούμενες περιοχές. Οι σχολικές εφορείες των Δήμων αποτελούνται από 11 μέλη (7 εκλελεγμένα και 4 διορισμένα από το Δημοτικό Συμβούλιο). Οι σχολικές εφορείες των Κοινοτήτων απαρτίζονται από τα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων.

Εκλογές Ανάδειξης Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Για τις Εκλογές Ανάδειξης Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μόνο, θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο, νοουμένου ότι ο αριθμός των ψηφοφόρων που θα υποβάλουν σχετική δήλωση θα υπερβαίνει τους 50.
Υποβολή δήλωσης συμμετοχής, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της τελευταίας τριμηνίας πριν τις εκλογές, δηλαδή μεταξύ 3 Ιανουαρίου και 2 Απριλίου 2024.

Ψηφοφορία στις 9 Ιουνίου
Οι πολίτες θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για όλες τις ψηφοφορίες σε ένα εκλογικό κέντρο, με βάση τον χώρο διαμονής τους. Ανάλογα με τον εκλογικό κατάλογο στο οποίο βρίσκεται εγγεγραμμένος ο κάθε πολίτης θα λαμβάνει και τον αντίστοιχο αριθμό ψηφοδελτίων.
Σε δεύτερο εκλογικό κέντρο θα χρειαστεί να μεταβούν μόνο οι εκτοπισθέντες καθώς θα πρέπει να ψηφίσουν και για κατεχόμενους δήμους και κοινότητες.
Οι πολίτες που διαμένουν σε δημαρχούμενες περιοχές θα λαμβάνουν μέχρι 6 ψηφοδέλτια για εκλογή: Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, Μελών Σχολικών Εφορειών και Ευρωβουλευτών.
Οι πολίτες που διαμένουν σε κοινότητες θα λαμβάνουν μέχρι 4 ψηφοδέλτια για εκλογή: Κοινοτάρχη, Μελών Κοινοτικού Συμβουλίου, Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και Ευρωβουλευτών.
Όσον αφορά τους κατεχόμενους Δήμους οι ψηφοφόροι θα λαμβάνουν τρία ψηφοδέλτια για εκλογή Δημάρχου, Δημοτικών συμβούλων και Μέλη Σχολικών Εφορειών. Για τις κατεχόμενες κοινότητες οι ψηφοφόροι θα λαμβάνουν δύο ψηφοδέλτια για εκλογή Κοινοτάρχη και Μελών Κοινοτικού Συμβουλίου.

Πηγή: Alphanews.live

Ακολουθήστε το Balla στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Sponsored by Cyta Business

Με Ποντικό και Πεϊμπέρνς η 11άδα του Τσολάκη! (ΠΕΝΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ)

Δείτε πως παρατάσσει τον Απόλλωνα για το ματς με...

LIVE: Οθέλλος – Απόλλων (11ΑΔΕΣ)

Ο Οθέλλος υποδέχεται τον Απόλλων στο στάδιο «Αμμόχωστος» στο...

«Το ΑΠΟΕΛ το ξεκάθαρο φαβορί της αγωνιστικής»! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο 5ο επεισόδιο της εκπομπής «Παίζουμε Balla», συμφωνήθηκε πως...

Ο αθλητικός δικαστής κρίνει την τύχη του Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός…

Ανακοίνωση με την οποία κάνει γνωστό, μεταξύ άλλων, ότι...

«Πράσινη» αναδρομή στο παρελθόν! (ΦΩΤΟΣ)

H Ομόνοια κάνει αναδρομή στο παρελθόν και παρουσιάζει φωτογραφίες...

«Πιστεύω θα είμαι έτοιμος για το Australian Open»!

Η αποκατάσταση του Στέφανου Τσιτσιπά, πηγαίνει ολοένα και καλύτερα...

Το…έψαξε για Αραούχο, αλλά η Μπάρτσα θέλει 1 δις!

Ο Ρόναλντ Αραούχο αποτελεί τον στυλοβάτη της αμυντικής γραμμής...

MVP Νοεμβρίου ο Ουαγκέ! (ΦΩΤΟΣ)

Ο Μούσα Ουαγκέ αναδείχθηκε MVP Νοεμβρίου από τον κόσμο...

ΤΟΥΣ ΘΥΜΑΣΤΕ;

Δείτε το ωραίο ρετρό-αφιέρωμα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη...

Το ΑΕΚ-Άρης… μέσα από τον χρόνο! (ΦΩΤΟΣ)

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη...

«Να διακοπούν όλα τα πρωταθλήματα σε κάθε άθλημα, κανένας αστυνομικός σε αγώνες»!

Άμεσα μέτρα ζητάει η ΠΟΑΣΥ από την Πολιτεία, μετά...

Ντέρμπι κορυφής στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ-18!

Με ντέρμπι κορυφής επαναρχίζει το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου το...

Το 1-8 της Ομόνοιας και το 5-2 της Νέας Σαλαμίνας!

Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια «διασταυρώνουν» τα ξίφη τους για...

H πιθανή 11άδα του Απόλλωνα…

Στο παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία του...

Ο Φόντεν πήρε το δίπλωμα οδήγησης και εξέπληξε τους πάντες με το μεσαίο όνομά του…

Ο Φιλ Φόντεν πέρασε επιτυχώς τις πρακτικές εξατάσεις οδήγησης....

«Δουλεύουμε σκληρά ενόψει Καρμιώτισσας»! (ΦΩΤΟΣ)

Η Πάφος FC δημοσίευσε πλάνα από την προετοιμασία της...

Ντάλσιο, Μαρκίνιος και Ζέφτε… βγήκαν για ψώνια! (ΦΩΤΟΣ)

Πριν από μερικές μέρες, το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την συνεργασία...

ΤΟ ΓΕΜΙΖΟΥΝ!

Πανέτοιμοι να κατακλείσουν τις δύο κερκίδες στο Δασάκι είναι...

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Επιτυχημένη η επίσκεψη στην Αθήνα, ανοίγει νέα σελίδα»!

Επιτυχημένη χαρακτήρισε ο Ταγίπ Ερντογάν την επίσκεψή του στην...

Μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του Ολυμπιακού για τα όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό…

Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία είχε...

Θάνατος Κατσούρη: Αποφυλακίζονται ακόμα 10 Κροάτες οπαδοί…

Στην αποφυλάκιση ακόμα 10 Κροατών οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που κατηγορούνται για...

Πήγαινε άλλο με Μιλόγεβιτς; Τι λέχθηκε στο «Παίζουμε Balla»… (ΒΙΝΤΕΟ)

Σχολιάστηκε και η κοινή συναινέσει του Bλάνταν Μιλόγεβιτς από...

Στις 19:45 η διάσκεψη, στις 20:30 η προπόνηση!

Ο Άρης ενημερώνει για το πρόγραμμα της προπόνησης της...

Έντονα καιρικά φαινόμενα σε περιοχές της Κύπρου… (ΒΙΝΤΕΟ)

Έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται από το μεσημέρι και μετά...

Αυτή είναι η ναυτική φωτοβολίδα που καρφώθηκε στο πόδι του αστυνομικού…

Γεμάτη αίματα και μαυρισμένη από την καύση είναι η...

Υπουργός Οικονομικών: Μελέτη από εξωτερικό φορέα για εξορθολογισμό κρατικού μισθολογίου

Δύο μέτρα που θα συνεισφέρουν στη συγκράτηση του δημόσιου...

Επέστρεψε και είναι διαθέσιμος ο Άλισον!

Ο Άλισον ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις, έδωσε κανονικότατα το...

Αυτό δεν το περιμέναμε: Μήνας γεμάτος βραβεία για τη Γιουνάιτεντ!

Είναι μια εξέλιξη που ουδείς μπορούσε να προβλέψει! Να,...

«Ο Τσίκο έχει πρόβλημα με τη συμπεριφορά του, διορθώνεται;» (ΒΙΝΤΕΟ)

Διορθώνεται το πρόβλημα συμπεριφοράς του Τσίκο; Δείτε τι λέχθηκε...

Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς Προεδρικές…

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε ότι θα είναι...

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από επιδρομή ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία…

Ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί 19 πυραύλους...

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ!

Περήφανος πατέρας ο Ματ Ντάρμπισάιαρ για τον γιο του...

Ο Άρης… καλωσόρισε τον Ερυθρό Αστέρα! (ΦΩΤΟ)

Ο Άρης προκαλεί αίσθηση με την παρουσία του στην...

«Έτσι περιμένω τον Απόλλωνα…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Η παρουσία και η εικόνα του Απόλλωνα στο ματς...

ΧΑΝΤΜΠΟΛ: Μαγνητίζει το ντέρμπι Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο – Παρνασσός στην 11η αγωνιστική!

Το ντέρμπι ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και τον Παρνασσό...

H αποστολή του Κόσκελα…

Η ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για...

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Οι «71» που είναι στο όριο…

Στους 71 έφτασαν οι παίκτες που είναι στο όριο...

Στο στόχαστρο ο Λακρουά!

Η πόρτα χτύπησε δυνατά την πόρτα του Ζόελ Μάτιπ...

ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΔΥΜΟ!

Φωτογραφήθηκαν μαζί η Βικτόρια του Μπέκαμ και η Αντονέλα...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Γι’ αυτό είπε «ΟΧΙ» στον Απόλλωνα… (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Βγαίνουν συνεχώς πληροφορίες για το θέμα του ναυαγίου της...

Η επανάσταση των ΑΠΟΕΛΙΣΤΩΝ πλησιάζει στο μισό εκατομμύριο!

Μπορεί και να το χαρακτηρίσεις σαν επανάσταση. Βασικά, ένας...

ΘΕΜΑ ΛΟΪΖΟΥ!

Ο Σταύρος Παπασταύρου είναι στην Κύπρο και πιθανότατα να...

ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ: «Έτσι βλέπω τη μάχη του τίτλου»!

Ο προπονητής Σάββας Πουρσαϊτίδης, μίλησε στον Super Sport FM...

«Ο Μιλόγεβιτς είναι προβληματικός…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Αμάν ατάκα από τον Κώστα Μαλέκο για τον πρώην...

Νοκ άουτ και ο Κωνσταντίνος Παναγή!

Ακόμα ένας τερματοφύλακας που ανήκει στην Ομόνοια, έστω αν...

Πληρώνει και φέρνει στην Κύπρο Μίλος Μάτισικ!

Φέρνει Πολωνό αμυντικό για τον κατάλογο β' ο Άρης. Στην...

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ;

Κατά πάσα πιθανότητα, θα ακυρωθεί ο δανεισμός του Παναγή...

ΑΕΚ – ΑΕΛ 4-4: Ματσάρα «Χ»ωρίς νικητή στο «Κίτιον»! (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Μεγάλο παιχνίδι διαδραματίστηκε στο «Κίτιον» ανάμεσα σε ΑΕΚ και...

«Συνδράμω κι εγώ για το ΑΠΟΕΛ, για πάντα δίπλα σου»! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το ΑΠΟΕΛ δημοσίευσε πλάνα από διάφορους οπαδούς της ομάδας,...

INSTAGRAM