Μετά και τη συνέλευση, ο Ανδρέας Σάντης, δικαιούται να αισθάνεται ακόμα πιο δυνατός στην προεδρία της Ανόρθωσης.