Από τότε που έφυγε από την Ανόρθωση ο Βούλγαρος συνδέθηκε αρκετές φορές με κυπριακές ομάδες αλλά ποτέ δεν επέστρεψε στα μέρη μας.