Ο Γιάννος είναι από αυτούς που ξέρουν τον διάδοχο του στην προεδρία. Ενδεχομένως να ξέρει και ο Δημήτρης Λάζος.