Έκλεισε ή όχι ο τεχνικός διευθυντής; Έγινε τελικά ή δεν έγινε η συμφωνία με το Μάρκο Πετσαϊουόλι;