Σημαντική ανακοίνωση από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα της ΚΟΠ
Αναλυτικά:
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.
Η έρευνα για τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα παίδων της ΚΟΠ αναφορικά με τις κατηγορίες Κ14, Κ15, Κ16 και Κ17 τόσο της Ανώτατης όσο και της Επίλεκτης κατηγορίας, έχει ολοκληρωθεί και ο Ερευνώντας Λειτουργός κ. Χαρίλαος Χρυσάνθου παρέδωσε σχετικό πόρισμα προς την Επιτροπή.
Η Επιτροπή μελέτησε και αξιολόγησε το πόρισμα, στο οποίο σημειώνονται σοβαρά στοιχεία και ευρήματα, κρίνοντας το διεξοδικό και τεκμηριωμένο.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, στα πλαίσια των καθηκόντων της, θα προβεί αμέσως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εκεί και όπου χρειάζεται, αξιοποιώντας τα όσα προέκυψαν από την εν λόγω έρευνα, για δραστική βελτίωση και δέοντα έλεγχο του τρόπου διεξαγωγής των εν λόγω πρωταθλημάτων για προστασία των νεαρών ποδοσφαιριστών από πράξεις διαφθοράς, ως αυτές ορίζονται από τη σχετική Νομοθεσία.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ